Träning

Säsongsplanering

Här hittar du den planering som görs av klubben för samtliga grupper. Detta kan förändras så håll en tät dialog med din träningsgrupp.

Se planering

För mer gemenskap, glädje och för miljöns skull, så planera gärna samåkning, när möjlighet finns.