Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Väst Alpin!

Vi är många medlemmar men välkomnar gärna fler skidintresserade!

Ny medlem gör så här:

1. Fyll i formuläret nedan
ett för varje medlem, både aktiv och förälder vid familjemedlemskap. Ange aktuell e-postadress då vi kommunicerar till den vid träningar och läger.

2.
Betala medlemsavgift
Medlemsavgiften till Väst Alpins Bg 449-2625. Familj 600 kronor och enskild medlem 400 kronor.

3. Betala tränings/tävlingsavgift
Tränings/tävlingsavgift till Väst Alpins Bg 449-2625
För åkare U12 och äldre inkl seniorer: 1 000kr
För Åkare U10 och yngre gäller 500 kr.

Samtycke enligt PuL
Som medlem i denna förening kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap. Att samtycka till lagringen av personuppgifterna innebär att Väst Alpin, har godkännande/samtycke enligt personuppgiftslagen. Genom att anmäla sig och betala medlemskap godkänner man att namn publiceras på eventuella anmälnings-, start och resultatlistor.

För att bli medlem
För att bli medlem i kubben betalar man in en medlemsavgift för varje säsong.
Familjemedlemsavgift  750 kr  
Enskild medlemsavgift 400 kr
Följ länken här för betalning.

Betala tränings/tävlingsavgift

För att vara med på träningar, läger och tävlingar ska en tränings-/tävlingsavgift betalas för varje säsong.
För åkare U12 och äldre inkl seniorer: 1 000kr
För Åkare U10 och yngre gäller 500 kr.
Följ länken här för betalning.

Träningsgrupper:
U8 (2015 och yngre)
U10 (2014-2013)
U12 (2012-2011)
U14 (2010-2009)
U16 (2008-2007)
Junior (2006 & äldre)

Samtycke enligt PuL
Som medlem i denna förening kommer vi att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap. Att samtycka till lagringen av personuppgifterna innebär att Väst Alpin, har godkännande/samtycke enligt personuppgiftslagen. Genom att anmäla sig och betala medlemskap godkänner man att namn publiceras på eventuella anmälnings-, start och resultatlistor.

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

TACK FÖR DIN ANSÖKAN!
Oops! Något värkar ha blivit fel.

Försäkringar

Samtliga klubbar som är medlemmar i Svenska Skidförbundet har en förbundsförsäkring som innebär att klubbens medlemmar är försäkrade.
Här kan du läsa mer om Folksamsförsäkring från Svenska skidförbundet.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen omfattar alla medlemmar i förening tillhörande Svenska Skidförbundet. Den gäller både vid tävling och träning i Sverige.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när åkare deltar i tävling, organiserad träning i utförsåkning och prova på verksamhet anordnad av Svenska Skidförbundet dess distriktsförbund eller förening. (Dock om man åker med extern aktör, täcker det ej, då det är fritid. Försäkringen täcker inte heller om man bara tränar själv.)

Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter


Ytterligare försäkringar kan behövas men det får var och en lösa efter eget önskemål!