Intern ledarutbildning 2022/2023

March 7, 2022

Här kommer en inbjudan till Väst Alpin Klubbtränarutbildning 2022/2023 ”Väst Alpin Klubb Steg 1”
Utbildningen vänder sig till dig som förälder, ungdom eller tränare i behov av lite mer kunskap. Vi är i behov av fler tränare och gärna tjejer/mammor. Ni behövs i backen!!

Denna säsong erbjuder vi en något enklare version av Svenska Skidförbundets tränarutbildning SATU 1 ”Väst Alpin Klubb Steg 1”
Inom vår skidklubb är kunskap/utbildningsnivå för våra klubbtränare nyckeln till att kunna erbjuda hög kvalitet för aktiva åkare inom vår idrott.

Vi vill här i egen regi överföra kunskap från klubbtränare som har varit aktiva i klubben under en längre period till klubbens alla nya och aktiva föräldrar samt till våra ungdomsåkare som vill fortsätta inom klubben som klubbtränare.
Denna utbildning ger inte skidförbundets tränarstatus men utbildningen är ett steg för dig att inom klubben visa ditt intresse och där få möjlighet att genomgå kommande externa utbildningar.

För att få gå SATU utbildningar subventionerade av klubben måste man ha genomfört ovan utbildning.

Läs mer i dokumentet Blågula vägen.

Start börjar med att genomföra en teorikväll efter vecka 44, plats & tid meddelas efter 7 november, samt en helg snödel/praktik på ett av klubbens läger, vecka 48 Kläppen.

Anmälan; Email till hakan@premator.se med kopia till  ernie.Lagerstrand@eurojazz.se senast den 7 november, anmälan skall innehålla namn, email, mobilnummer samt info om aktiva barns ålder (ev. önskan om vilken åldersgrupp ni vill träna)